Dobré odpoledne, je čtvrtek 24.5.2018, 15:30. Dnes má svátek Jana, zítra Viola.
Detail

Opravy místních komunikací, krajské silnice a chodníků ve Spáleném Poříčí

2017-08-31 15:42:01 | Město Spálené Poříčí ©

Již v červnu byly opraveny některé místní komunikace ve Spáleném Poříčí a příslušných obcích a začíná další etapa opravy Republikánské ulice.

Foto

Foto: obec ©

V druhé polovině června proběhly opravy několika úseků místních komunikací a chodníků. Nový povrch dostaly komunikace k osadám Pohodnice, Ovčín, Hvížďalka - (pod hrází i ve směru od silnice na Hořehledy), ve Spáleném Poříčí byl upraven povrch části komunikace v Zahradní ulici a u hřiště. Živičný povrch má i první úsek chodníku ve Štítovské ulici, stezka od hřiště k Dolinkám, část komunikace na návsi v Těnovicích a chodník u mostu v Hořehledech.


V pondělí 10. července byly zahájeny práce na rekonstrukci Republikánské ulice ve Spáleném Poříčí. Přípravu stavby chystalo město od roku 2011, kdy bylo zadáno zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Kromě projektové dokumentace město postupně investovalo do vybudování nové splaškové kanalizace, výměny uzávěrů vodovodních přípojek a nového veřejného osvětlení.
Rekonstrukce Republikánské ulice bude společná investice Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a města Spálené Poříčí. Na náklady města bude vybudován chodník po pravé straně ulice ve směru na Struhaře, parkovací místa a nové šachty dešťové kanalizace. Plzeňský kraj bude investovat do nového povrchu komunikace včetně podkladních vrstev a vjezdové brány (zpomalovací ostrůvek na příjezdu do Spáleného Poříčí ve směru od Struhař).
Městu se podařilo získat příslib dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na část nákladů spojených s vybudováním chodníku. Z celkových nákladů, které bude muset město vynaložit na rekonstrukci Republikánské ulice, bude dotace pokrývat necelou polovinu.
Celá stavba by měla být i přes svoji náročnost dokončena v letošním roce. Vybudováním chodníku bude zajištěn bezpečný průchod chodců podél frekventované komunikace a zároveň bude do konečné podoby upravena nejdelší ulice ve Spáleném Poříčí.

Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace