Dobré ráno, je středa 19.12.2018, 8:10. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.
Detail

Program podpory spolků – „GRANTY“ – už oslavil 18. narozeniny!

2018-02-28 15:08:40 | Město Spálené Poříčí ©

V našich životech jsou 18. narozeniny významným mezníkem, a tak při příležitosti 18 let finanční podpory města místním spolkům přinášíme malé zamyšlení.

Foto

Foto: SDH Lučiště ©

Tato forma dotací se u nás poprvé představila v r. 2001 na popud Ing. Luďka Tupého, a v dotačním programu města jednotlivé spolky (ze Spáleného Poříčí a příslušejících obcí) žádají každoročně město o podporu práce s dětmi, o příspěvek na cesty na pravidelné dětské turnaje nebo společenské, sportovní a kulturní akce, které po celý rok pořádají.

V r. 2001 činila výše příspěvku města 144 066 Kč a od té doby pravidelně každý rok Rada města zvyšuje rozdělovanou částku – v letošním roce 2018 spolky dostanou 460 000 Kč. O přidělení prostředků rozhoduje tzv. grantová komise, která je vždy složena ze zástupců spolků a pracovníků města.

Kromě podpory práce s dětmi a pořádání akcí však město pomáhá spolkům finančně i s různými investičními akcemi – budování a opravy hřišť, opravy spolkových domků a jiného spolkového majetku, pronájem mobilní toalety u hřiště, nákup vybavení apod. Tyto investice jsou v různé výši podle požadavků spolků, ale každoročně se pohybují v řádu statisíců až milionů (v případě, že spolek získal nějakou větší státní dotaci, město se podílí na spoluúčasti).

A nesmíme zapomenout ani na „drobnější“ pomoc:
* spolkům město poskytuje odměny a ceny do různých soutěží a turnajů, dětských maškarních bálů, mikulášských i jiných besídek
* při pořádání akcí v prostorách zámku neplatí spolky městu pronájem, elektřinu ani vodu, kterou vlastníkovi zámku platíme sami
* v případě všech akcí kdekoliv město zdarma půjčuje stany, lavice i stoly, které nezřídka naši pracovníci dovezou na místo a po akci odvezou
* neplatí se u nás poplatky ze vstupného
* když spolky potřebují, pracovníci města jim zdarma kopírují a vytvářejí plakáty a všem spolkům poskytujeme zdarma propagaci na vývěskách, webu i facebooku, info o akcích každý týden putuje na stovky mailových adres včetně redakcí tisku, rozhlasu a TV

Za těch dlouhých 18 let se leccos změnilo – spolky vznikaly a zanikaly, pozměňovala se pravidla a formuláře (pouze tak, aby byla v souladu s platnými zákony, vždyť město rozděluje peníze ze státního rozpočtu a ty musejí být při každoročních auditech do haléře vyúčtovány), výše příspěvků, počet spolků, které žádaly, obměnili se jejich členové atd., ale vždy platilo, že si vedení města i jeho pracovníci velmi váží práce členů spolků, kteří ve svém volném čase a zdarma dělají něco pro ostatní.

A tak, jako při opravdových narozeninách, přejeme všem spolkům i jejich fanouškům a návštěvníkům akcí hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších společných let!!
Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace