Dobré dopoledne, je středa 19.12.2018, 9:29. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.
Detail

Co je nového v oblasti dotací města?

2018-03-06 13:53:16 | Město Spálené Poříčí ©

O tom si můžete přečíst v článku místostarosty Ing. Jindřicha.

Foto

Foto: obec ©

První měsíce nového roku vždy bývají obdobím, kdy intenzivně pracujeme na přípravě nejrůznějších žádostí o dotace. V loňském roce jsme v tomto období mimo jiné připravovali žádost o podporu na výstavbu chodníků v Republikánské ulici, dále pak na přestavbu domu č.p. 122 na náměstí na 8 bytů pro seniory a spolupracovali jsme s TJ Sokol Spálené Poříčí na žádosti o dotaci na rekonstrukci plochy fotbalového hřiště a výstavbu běžecké dráhy. Jsem velmi rád, že všechny výše uvedené záměry byly dotačními prostředky částečně podpořeny a bylo možné přistoupit k samotné realizaci. Práce v Republikánské ulici jsou před dokončením, přestavba domu č.p. 122 probíhá, dokončení je plánováno na září letošního roku. Práce na fotbalovém hřišti budou zahájeny po ukončení výběrového řízení a předložení všech požadovaných podkladů na ministerstvo školství.

V letošním roce jsme podali žádosti o dotace na intenzifikaci čistírny odpadních vod ve Spáleném Poříčí, úpravu prostranství před vstupem do základní školy, přestavbu nevyužívaného tenisového kurtu na hřiště s umělým povrchem, výměnu střešní krytiny a opravu krovu objektu bývalé školy v Číčově, opravu čelní fasády na objektu bývalé spořitelny ve Spáleném Poříčí, žádosti na podporu kultury a cestovního ruchu. Připravujeme žádosti o dotace na komunitní centrum s knihovnou, dostavbu vodovodu ve Struhařích včetně doplnění technologie úpravy vody, moderní jazykovou učebnu v základní škole, realizaci prvních úseků cyklostezky Plzeň - Brdy, protipovodňový záchytný příkop v lokalitě nad továrnou, výstavbu tůní v lokalitě pod Karlovem, opravu nádrže na vodu u hasičské cisterny a další.

Příprava žádostí o dotace je časově i finančně náročný proces, který trvá řadu měsíců. Zahrnuje přípravu technické dokumentace v souladu s podmínkami dotačních titulů, její projednání s dotčenými orgány, získání povolení stavebního úřadu atd. Pro samotnou dotační žádost je nezbytné podrobně nastudovat pravidla dotačních titulů, bodové hodnocení projektů, připravit ekonomické přílohy, a především pro získání maxima bodového hodnocení vše správně popsat a zdůvodnit. Některé žádosti o dotace tak po kompletaci zahrnují desítky dokumentů. V případě získání dotační podpory je pak kromě samotné realizace projektu nutné zvládnout administraci žádosti vůči poskytovateli dotace, projít závěrečnou kontrolou, zajistit závěrečné vyúčtování a vyhodnocení. Po dobu udržitelnosti projektu, která je vždy minimálně 5 let, je nutné zajistit každý rok monitorovací zprávy a absolvovat kontroly poskytovatele dotace a případně finančního úřadu.

Naše město nemá zvláštní odbor, který by se zabýval pouze dotacemi. Na přípravě a administraci dotačních projektů se v rámci své činnosti podílí vedení města, dále pak tajemnice města, ekonomický odbor, odbor výstavby, vedoucí infocentra a další. Všem zaměstnancům města a úřadu patří velké poděkování za práci na dotačních žádostech, kterým se věnují vedle svých běžných úředních povinností a agend.

Závěrem bych chtěl vyslovit přání, aby bylo naše město při získávání dotačních prostředků minimálně stejně úspěšné jako v předešlých letech.

Ing. Jindřich Jindřich
Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace