Dobré dopoledne, je úterý 23.10.2018, 9:03. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.
Detail

Vesnice Číčov

2011-06-19 18:48:12 | Město Spálené Poříčí ©

Vesnice Číčov leží asi 10 km severovýchodně od Spáleného Poříčí, asi 560 m n. m. Původně Číčova ves nebo Číčovo.

Foto

Foto: Jindřich Pachta ©

Vesnice byla založena Buzici z Rožmitálu, asi v první polovině 14. stol. Stávala zde také tvrz, která byla sídlem jedné z větví Buziců. Nejstarší zprávy o vsi jsou z let 1360, 1380 a 1392 (podle Davídka).
Filiální kostel sv. Filipa a Jakuba v Číčově býval za pradávných dob kostem farním. Presbytář je zakončen třemi boky, má lomeným obloukem zaklenutá okna bez kružeb. V boční zdi je malý sanktuářový výklenek, který je nahoře ve štítku zdoben kružbou. Stropy v presbytáři i v lodi jsou rovné. Hlavní oltář je pseudorenesanční. Obraz sv. Filipa a Jakuba maloval Vil. Kandler. Loď je obdélníková s okny též obdélníkovými, segmentově zaklenutými. Při jižním boku presbytáře stojí nízká věž, v jejímž přízemí je sakristie. Jako první farář je zmiňován Heřman (r. 1380). V náboženských bouřích v 15. stol. byla zde stojící fara zničena. Po r. 1907 byla postavena nová fara a v r. 1908 zřízena samostatná duchovní zpráva pro Číčov, Hořice, Borovno a Míšov.

"První zpráva zmiňuje k r. 1272 ve vsi majetek chotěšovského kláštera. V další zprávě z r. 1352 je zmiňován i zdejší kostel. Od r. 1360 jsou jmenování vladykové z Číčova, r. 1383 byl patronem zdejšího kostela Protiva z Číčova. Číčovci získali r. 1502 statek Osek, kde většinou sídlili. Záhy byla ves spojena s Těnovicemi a jako součást tohoto statku připadla r. 1721 k Poříčí. Zdejší fara zanikla již před třicetiletou válkou a kostel byl filiálním k Těnovicím. R. 1615 žil ve vsi jeden sedlák, 9 chalupníků a 5 tzv. zahradníků.R. 1715 stál u vsi panský mlýn a krčma. Vesnice se plynule rozrůstala, na konci18. stol. zde stálo 35 domů. R. 1838 žilo v Číčově ve 43 domech 302 obyvatel včetně 2 židovských rodin, byl zde mlýn, škola (z r. 1813) a hospoda.Farou patřili obyvatelé do Těnovic. R 1890 žilo v Číčově v 69 domech 434 obyvatel" (Jižní Plzeňsko II, historicko - turistický průvodce č. 13, text Tomáš Karel).
Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace