Dobré dopoledne, je úterý 23.10.2018, 9:03. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.
Detail

Josef Kušner (1899 - 1944)

2011-06-19 21:53:55 | Město Spálené Poříčí ©

Narodil se ve Štítově 3. listopadu roku 1889 jako jedno ze sedmi dětí dělníka Ondřeje Kušnera a Marie rozené Koubkové.

Foto

Foto: obec ©

Vychodil obecnou školu ve Štítově a měšťanskou školu ve Spáleném Poříčí. Poté odešel do Plzně, kde se vyučil krejčovskému řemeslu a později pracoval jako krejčovský tovaryš. Vojenskou prezenční službu vykonal u rakousko-uherské armády v Žilině. Po vypuknutí první světové války pracoval jako pomocný dělník ve Škodových závodech v Plzni, kde zůstal až do konce války.

Po roce 1918 se vrátil do Spáleného Poříčí a otevřel si samostatnou krejčovskou živnost. Oženil se a se ženou Antonií měl dvě dcery. V letech 1931 až 1933 byl Josef Kušner zvolen starostou. Během tohoto období se mu podařilo pro Spálené Poříčí vykonat mnoho. Stačí jen připomenout stavby obou mostů, silnice do Blovic, regulaci potoka Bradavy a jiné. Při volbách v roce 1936 byl J. Kušner delegován jako přísedící do okresního výboru, kde zůstal až do jeho rozpuštění jako referent silniční správy.

Na začátku okupace byl Josef Kušner jmenován vládním komisařem obce Spálené Poříčí. Tuto funkci však nepřijal a zapojil se do ilegální činnosti osvobozovacího hnutí. 25. května 1943 byl zatčen, vyslýchán na plzeňském gestapu a pak převezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu, kde byl na bloku 39/C politicky nespolehlivých zařazen jako vězeň číslo 14677. Odtud napsal ještě 14 dopisů, z nichž poslední je datován 6.8. 1944. Tři týdny potom zahynul při náletu na Weimar dne 24. srpna 1944.

Ze všech dopisů, které z koncentračního tábora napsal, vyplývá jeho obrovská touha žít a pracovat ve službách svého národa. Nikdy v nich nezapomněl pozdravit všechny své známé, spolupracovníky a přátele.

Na domě v Republikánské ulici, kde žil, byla umístěna pamětní deska.Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace