Dobré ráno, je středa 19.12.2018, 8:21. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.
Detail

Spálené Poříčí

2013-04-19 05:53:37 | Město Spálené Poříčí ©

Ve Spáleném Poříčí a okolí na Vás dýchne historie - můžete obdivovat spoustu památek počínaje renesančním zámkem, barokním špejcharem až po staré gotické kostelíky a drobné sakrální památky.

Foto

Foto: Richard Rotter ©

Spálené Poříčí je podbrdské městečko, jehož centrum je vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Poprvé je zmíněno jako ves Poříčí v roce 1239. Ve 14. století byla dokončena jeho dodnes zachovalá půdorysná dispozice s rozlehlým náměstíčkem, kostelem a tvrzí. Větší rozvoj města nastal v době renesance, kdy město vlastnil rod Vratislavů z Mitrovic. V době třicetileté války opakovaně vyhořelo a získalo tak přízvisko Spálené.

Na území města se zachovala spousta památek z různých období. Za porevoluční péči o ně a jejich obnovu si v roce 2003 město vysloužilo titul Historické město roku. Dosud je jediným městem s tímto titulem v Plzeňském kraji a s Františkovými Lázněmi i jediným v západních Čechách.

Renesanční zámek Spálené Poříčí byl postaven Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě gotické tvrze v roce 1617. V 19. století byl doplněn novogotickou věží. Za zhlédnutí stojí výstavní prostory, původní strop v koncertním sále, renesanční portály a erby. V zámku byl v 18. stol. uložen svatovítský poklad. Zámek je částečně přístupný, je zde možno navštívit muzeum historie a řemesel Spálenopoříčska. Konají se zde také svatby a výstavy. Cenný je i zámecký park s opraveným altánem z 18. století a kašnou s barokní sochou ryby.
Zámek
Fotografie zámku, jeho okolí i interiéru včetně obřadní síně si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

Putování

Špejchar Ve Dvoře byl postaven v 1. polovině 18. století jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. O samotném vzniku objektu neexistují podrobnější záznamy, dendrochronologickým průzkumem však bylo zjištěno, že trámy, použité ke stavbě původního krovu, jsou z jedlového dřeva a stromy pro výrobu trámů byly pokáceny v letech 1723 a 1724.
Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. století, kdy byl objekt již v havarijním stavu. Postupná záchrana objektu začala v roce 2004, dokončena pak byla v roce 2010.
Komplexní rekonstrukcí objektu vznikly prostory galerie pro příležitostné výstavy, stálá expozice historické zemědělské techniky, dále unikátní „naučná stezka pod střechou“, která nás provede přírodou Brd a životem jejích obyvatel v minulosti i současnosti a celé jedno patro špejcharu je věnováno galerii kresleného humoru Jiřího Wintera NEPRAKTY. Tato stálá výstava je jediná v republice.
Špejchar naleznete v areálu hotelu Ve Dvoře v blízkosti zámku a ochotně Vás jím provede pracovnice Infocentra (lidová roubená chaloupka vedle fary).
Špejchar Ve Dvoře
Fotografie špejcharu a jeho expozic si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

Barokní děkanství na náměstí s vysokou mansardovou střechou bylo přestavěno do současné podoby v roce 1780. Je zdobeno znakem kapituly sv. Víta v Praze. Průčelí děkanství zdobí prvky lidové architektury. Bronzová deska připomíná působení spisovatele Jindřicha Šimona Baara na konci 19. století. V roce 1820 zde byla založena jedna z prvních čtenářských společností v Čechách.
Barokní děkanství

Roubený lidový dům na náměstí je ukázkou lidové architektury jižního Plzeňska (má tradiční dispozici s nízkým stropem, předsíní, černou kuchyni, dochovanými chlebovými pecemi či osvětlovacími krbečky). Typickým krajovým prvkem je velký kabřinec nad čelním štítem a zadní štít vyplétaný smrkovými větvemi a vymazaný jílem. Roubená část domu má omítku zvanou kožich. Dům je přístupný a působí v něm celoročně otevřené infocentrum.
Lidový roubený dům
Fotografie domku a jeho interiéru si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

Židovsky hřbitov je doložen v městečku od poloviny 17. stol. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1801. Ve městě, poblíž zámku, stávala i synagoga. Ta se ale nedochovala a na jejím místě je dnes památník soužití židů a křesťanů v našem městě. Ten má podobu zaniklé synagogy.
Židovský hřbitov

Židovský kupecký dům v Tyršově ulici pochází z 18. století. Patrový městský dům s dvorní dřevěnou pavlačí a mansardovou střechou má židovskou černou kuchyni s dvěma ohništi pro oddělenou přípravu masných a mléčných pokrmů. Dům byl postaven jako obytný dům s obchodem a svému účelu sloužil až do konce 2. světové války. Dnes je v něm vinárna a penzion Joachim Loewidt.
Židovský kupecký dům

Kostel sv. Mikuláše stojí na náměstí. První zmínka se datuje ze 14. století. Poté byl kostel několikrát přestavován, přičemž současná podoba je z roku 1882. V interiéru je historicky cenný inventář a zvon z počátku 16. století. Na dřevěných lavicích a kazatelně se nachází dvojí provedeni erbů Vratislava z Mitrovic a jeho manželky Kocové z Dobrše pocházející asi z rokuz 1690. Okna zdobí vitráže malíře Josefa Hodka ze 40. let 20. století.
Kostel sv. Mikuláše

Mlýn s vodním kolem najdete v těsné blízkosti zámku a zámeckého rybníka. Byl založen v 18. stol., původně jako mlýn Podhrázský.
Po požáru v 50. letech 20. stol. byl zrekonstruován, nové mlýnské kolo vyrobil v r. 2005 sekerník pan Mikiska (sekerník – tesař, specializující se na výrobu dřevěných strojů a zařízení, především mlýnů a hamrů), jeho výrobu uhradilo město Spálené Poříčí. Obnovené vodní kolo ukazuje využití vodní energie našimi předky. Hlídá jej postava vodníka Krapítka, dílo řezbáře Jaroslava Maška z Blovic.
Mlýn s vodním kolem

Bývalý velkostatek v Zámecké ulici sloužil jako hospodářské zázemí spálenopoříčského panství už od roku 1749. Zemědělsky byl využíván až do roku 2002. To už ale značně chátral.
V nedávných letech ale prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která dbala na zachování všech významných architektonických prvků stavby a z části i charakteru stavby. Z panského statku vznikl hotel Ve Dvoře. V bývalé barokní konírně je umístěn společenský sál s restaurací a z barokního špejcharu vznikla galerie.

Pivovar a pivovarské sklepy se nacházely v areálu bývalého zámeckého velkostatku.
Původně stál zámecký pivovar před zámkem, v místě dnešního parku. Ve 2. polovině 19. století byl postaven na dnešním místě, vedle areálu velkostatku. Pivovar ukončil svoji činnost v r. 1949. Rozsáhlé sklepy pivovaru chátraly od doby, kdy se zastavila výroba piva. Hrozilo jejich zřícení. Tomu se naštěstí podařilo definitivně zabránit postupnou rekonstrukcí sklepů na atraktivní a netradiční místo pro setkávání, výstavy, kulturní a gastronomické akce.
Zámecký velkostatek a pivovarDalší památky města jsou domy č. p. 34, 120, 138 a 159 a Hostinec u Bočků č.p. 31, 32 a 33

Elektronická databáze byla aktualizována 8.1.2016Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace