Dobré dopoledne, je úterý 23.10.2018, 9:05. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.
Detail

Historické i přírodní zajímavosti v okolí

2018-04-17 06:01:25 | Město Spálené Poříčí ©

I v okolí města naleznete mnoho možností výletů pěšky, na kole či autem. Zklamáni nebudou milovníci historie ani vyznavači pobytu v přírodě. Okolí Spáleného Poříčí je pestré a jistě si svoje oblíbené místo vybere každý návštěvník!

Foto

Foto: obec ©

Starý Plzenec, hrad Radyně, rotunda sv. Petra a Pavla – první písemná zmínka o obydlení lokality je již z roku 976. Tržnice a později hradiště a město jsou faktickým předchůdcem krajské metropole Plzně. V obci bylo v jednu chvíli až sedm kostelů. Jihozápadně od Starého Plzence byl v polovině 14. století postaven hrad Radyně, jehož zachovalá část je dodnes významným turistickým místem. Na severovýchodním okraji města pak stojí na kopci románská Rotunda sv. Petra a Pavla, jejíž základy pochází až z poloviny 10. století. V její blízkosti jsou zbytky po hradišti.
Více www.staryplzenec.cz

Zřícenina hradu Lopata stojí nad Kornatickým potokem v katastru obce Milínov od poloviny 14. století. Krátce po dostavění se ho zřejmě zmocnili lapkové, proto byl už v roce 1397 dobyt královskými vojsky a stal se královským majetkem. Po letech se ale na hradě opět objevili lakové a hrad byl opět dobýván. To se nezdařilo, a proto byl vyhladověn. Obyvatelé ho nakonec zapálili a dobyvatelé pak zbořili zbytek. Hrad už nebyl nikdy opraven.

Putování

Zámek Kozel je klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18. století. Čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří byla doplněna o dvě dvojice staveb - kapli s jízdárnou a konírnou, čímž vznikl celistvý areál, jehož součástí je i velký park. Více www.zamek-kozel.cz

Nepomuk, Zelená hora – historie rodiště sv. Jana Nepomuckého sahá do roku 1144 a jsou spojeny se založením nedalekého cisterciáckého kláštera. Nepomuk zbohatl ve 13. a 14. století díky těžbě zlata a stříbra. Za husitů byl ale klášter vypálen, což byl počátek i pozdějšího úpadku způsobeného válkami, nedostatkem potravin a častými požáry. Zámek Zelená Hora leží na severním okraji města. Zřejmě nejvíce jej proslavili poslední významní obyvatelé Černí baroni neboli Pomocný technický prapor Československé lidové armády složený z politicky nespolehlivých mužů. Zámek není veřejnosti přístupný.
Více www.nepomuk.cz a www.zelenahora.cz

Vrčeň – modelová železnice (www.zeleznice-vrcen15.cz)
Dubeč – památník zříceného letadla (www.nepomuk.cz)

Blovice, zámek Hradiště - zakladatelem obce byl cisterciácký klášter v Nepomuku, v jeho majetku jsou Blovice také poprvé zmiňovány kolem roku 1284, kdy byly klášterní trhovou vsí. V druhé polovině 14. století jsou Blovice zmiňovány již jako městečko.
Kromě řady památek leží na území městečka i zámek Hradiště, kde v současnosti sídlí Muzeum jižního Plzeňska. Vznikl v místech bývalé tvrze v 18. Století. Při zámku se nachází též anglický park. Více www.blovice-mesto.cz a www.muzeum-blovice.cz

Zámek Nebílovy - dnešní reprezentační barokní rezidenci dostavené v roce 1719 na půdorysu dvou proti sobě obrácených podkovovitých křídel předcházela stavba skromnějšího arkádového zámečku z 60. let 17. století, který vznikl přestavbou původní renesanční tvrze. Více www.zamek-nebilovy.cz

Dobřív, vodní hamr – malá obec na Rokycansku je plná zajímavých historických staveb, jejichž dobrý stav umožnil, aby se obec stala vesnickou památkovou zónou. Unikátem je například vodní hamr původně z 15. století, jehož současné vnitřní vybavení pochází ze 17. až 20. století. Hamr je dodnes funkční a stále užívaný. Významnou pamětihodností je i takzvaný švédský most a roubená stará hospoda.
Více na www.muzeumrokycany.cz/hamr.html

Mešno, Pouskův mlýn - mlýn z r. 1879, stojící v údolí Mešenského (Kornatického) potoka, sice již není v činnosti, ale zachovalo se v něm veškeré historické zařízení. Navštívit jej můžete každou 1. sobotu v měsíci (skupiny nejméně 6 osob i jindy po předchozí domluvě) a průvodcem Vám bude vyučený mlynář, syn posledního aktivního mlynáře, pan Jindřich Pouska.
Více na www.pouskuvmlynmesno.estranky.cz

Přírodní krásy regionu

Další zajímavosti v regionu

Brdy – jsou jedním z nejvýznamnějších přírodních lákadel Spálenopoříčska. Jejich velká část byla po desítky let využívána jako vojenský újezd. Ten byl dříve úplně uzavřen, ale dnes je veřejnosti přístupný a od 1. ledna 2016 zde vznikla CHKO Brdy. Právě omezený vstup a dlouhodobá přítomnost vojska pomohl zachovat přírodu v dobrém stavu. Chloubou lesnatého pohoří jsou rozsáhlé lesy a Padrťské rybníky. K nim vede kvalitní cyklostezka. Brdy jsou považovány za ráj houbařů. Turistika na Brdech se začíná teprve rozvíjet, cesty budou značeny postupně, proto buďte opatrní, ať v hlubokých lesích a v síti cest nezabloudíte.
Informace o možnostech návštěvy Brd a mapku cyklovýletů získáte v Infocentru.

Více na Základní informace o Brdech po zrušení vojenského újezdu
Informace Vojenských lesů o režimu provozu na komunikacích na území bývalého VÚ Brdy

V následujícím odkazu naleznete mapu s vyznačením přístupných i zatím nepřístupných oblastí na Brdech a mapu se zakreslenými cyklostezkami a turistickými cestami tak, jak na Brdech postupně vzniknou.
http://brdy.ochranaprirody.cz/aktuality/

Cesta otevřená - obnovená historická cesta mezi Spáleným Poříčím a Blovicemi. Tato cesta v délce cca 6 km spojovala sousední městečka po staletí a byla již zanedbaná, zarostlá a neprůchodná. Byla opravena za pomoci mnoha dobrovolníků z iniciativy občanského sdružení Topland Brd a měst Spálené Poříčí a Blovice. Nyní se po ní můžete projít krásnou venkovskou krajinou přes louky, pastviny a lesy. Na hranici katastrů je jako hraniční kámen vztyčen obelisk. Jeho výrobu zajistili studenti Ústavu designu v Plzni. Mapku procházky obdržíte v Infocentru.

NS Loukou i lesem za pohádkou - motivem nenáročné procházky je pohádka s obrázky postav pana NEPRAKTY, jehož úsměvnými kresbami se v jediné stálé expozici na světě pyšní spálenopoříčský špejchar Ve Dvoře. Trpaslík z brdských lesů provede děti i dospělé půvabnou krajinou v okolí Spáleného Poříčí v délce cca 5,5 km.
Na své putování může každý obdžet leták s popisem a mapkou, po cestě se na 8 naučných tabulích poutníci seznámí se zvířaty i rostlinami a různými zajímavostmi regionu a podle nápovědy na jednotlivých tabulích vyluští v křížovce jméno svého průvodce trpaslíka. Za vyluštěnou křížovku pak dostanete drobnou odměnu.
Zastavení číslo 1 naleznete před areálem Ve Dvoře, ve kterém se nachází galerie kresleného humoru pana Jiřího Wintera NEPRAKTY a dále Vás povedou šipky s obrázkem trpaslíka. Letáky i odměny obdržíte v Infocentru.
http://www.spaleneporici.cz/detail.php?ID=875&anketa_nazev=&anketa_ukonceni=ano

NS Za mlynáři od Bradavy – trasa naučné stezky vás povede údolím říčky Bradavy kolem rybníka Hvížďalka až do Hořehled. Vycházka má 6 zastavení a seznámí návštěvníky s historií mlýnů, hamrů a starých řemesel kolem nich. Její celková délka jsou 4,5 km.
Celá trasa NS sice není vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu – důvodem jsou nezpevněné pěšiny a členitost terénu – ale k malebnému rybníku Hvížďalka je však možné se dostat i dvěma jinými, pohodlnými cestami. Informace o nich i mapku NS vám poskytnou pracovníci Infocentra vedle fary. Stejně tak je možné dostat se bezpečně ke všem tabulím stezky (třeba z různých stran). NS přímo navazuje na turistické trasy do Brd.
U rybníka Hvížďalky se stometrovou hrází můžete obdivovat vodopád pod přepadem rybníka s romantickým jezírkem.
Mapku trasy NS obdržíte v Infocentru.
http://www.spaleneporici.cz/detail.php?ID=801&anketa_nazev=&anketa_ukonceni=ano

NS Perličky víly Terezky - vycházková trasa o délce cca 2,5 km vede nenáročným terénem po blízkém okolí města po nově opravené historické cestě od starého hřbitova okruhem k továrně, je na ní umístěno zatím 5 informačních tabulí o různých přírodních i historických místních zajímavostech ("perličkách") a pro hravé návštěvníky je zde zařazeno i pexeso, které je možné si při odpočinku zahrát.
http://www.spaleneporici.cz/detail.php?ID=1654&anketa_nazev=&anketa_ukonceni=ano

Meditační centrum buddhismu Diamantové cesty se nachází na nejvyšším nezalesněném místě v okolí, poblíž Těnovic. Klidné místo poskytuje útočiště pro soustředěnou meditaci v ústraní. Zároveň je ale i místem nabitým energií a aktivitou, pravidelně se zde konají meditačními kurzy pro desítky a stovky lidí z celého světa. V lese blízko centra se nacházejí zajímavé skalní útvary známé jako Těnovická skála a krátkou nenáročnou procházkou je můžete navštívit i vy.
Více na http://bdc.cz/tenovice/

Naučná stezka Františka Xavera France se nalézá východně od Šťáhlav, kde prochází romantickým Hádeckým polesím a na východě i přírodním parkem Kamínky. Jejím cílem je seznámit návštěvníka s bohatým historickým vývojem někdejší kulturní krajiny na dodnes patrných pozůstatcích stavebních děl, ať již pravěkého nebo středověkého původu.
Více na www.plzenskykraj.kct.cz/nastezky/nsfranc.htm

Rozhledna Na Skále v Železném Újezdě - 40 m vysoká rozhledna asi 10 km od Spáleného Poříčí byla vybudována v roce 2000 na kopci Na skále v nadmořské výšce 672 m. Můžeme z ní vidět Krušné a Doupovské hory, dále Český les a Šumavu. Šťastlivci, kteří byli ve správný čas na správném místě, by vám mohli vyprávět o fantastickém pohledu na Alpy, ať již německé nebo rakouské. Ve vnitrozemí se pokocháte rozhledem na nepřeberný počet vesnic a městeček, uvidíte i Plzeň a všude kolem sebe líbeznou, překrásně členěnou a zvlněnou českou krajinu.
Více www.obec-cizkov.cz/cs/obec-cizkov/rozhledna/R19-A0/

Pamětní deska Járy Cimrmana je umístěna v obci Míšov na fasádě domu poblíž vyhlášeného bistra. Nezapomeňte zde zastavit na svých cestách a občerstvit se vynikajícími grilovanými specialitami!


Přírodní parky – v dosahu od Spáleného Poříčí je hned několik přírodních parků (Kornatický potok, Třemšín, Brdy, Pod Štědrým či Trhoň). Jedná se zejména o lesní území v Brdské vrchovině nebo na jejím okraji (parky nejsou uvnitř vojenského prostoru).

Tipy na další výlety Vám ochotně poskytne pracovnice Infocentra.

Elektronická databáze byla aktualizována 8.1.2016

Autor: Město Spálené Poříčí ©
Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace