Dobré dopoledne, je úterý 16.10.2018, 10:15. Dnes má svátek Havel, zítra Hedvika.
Detail

Okolí Spáleného Poříčí

2013-04-18 10:24:49 | Město Spálené Poříčí ©

Krajina kolem Spáleného Poříčí začala být postupně osídlovaná již od pravěku a první větší vesnice zde vznikaly od 12. - 13. století.

Foto

Foto: Jindřich Pachta ©

Dochovalo se zde množství menších i větších sakrálních památek, hospodářských dvorů a vesnických sídel jako doklad dávné činnosti našich předků. Rádi Vám představíme alespoň některé z nich, ale vydejte se sami na toulky líbezně zvlněnou krajinou našeho domova a objevte i to, na co se v našem stručném povídání nedostalo.


Číčov je vesnička ležící 6 km severovýchodně od Spáleného Poříčí. Byla založena Buzici z Rožmitálu asi v první polovině 13. stol. Stávala zde také tvrz, která byla sídlem jedné z větví Buziců. V obci je zajímavý, původně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba. Těsně za obcí a výrazným vrcholem Stará hora začíná již souvislý lesní celek Brd.
Číčov

Dražkovice jsou jedno z nejstarších sídel, která na Poříčsku můžeme bezpečně historicky zařadit; nepochybně zde stály již ve 13. století, možná i dříve. Byla zde ves a tvrz, nyní pouze hospodářský dvůr. Statek Dražkovice je rodištěm významného léčitele a kněze Pátera Františka Ferdy.
Dražkovice

Hořehledy – místo, kde se „z hory hledí“. Hora, která dala vesnici jméno, je první brdský vrchol Kokšín. Na jeho západním svahu se také malebná vesnice rozložila. Název obce vznikl podle historika Václava Davídka jako přízvisko osadníků, kteří "hoře hledí"; znamenalo to lidi shora hledící, to znamená z vyšších poloh Kokšína hledící do nížiny u Poříčí. Obec vznikla pravděpodobně okolo poloviny 14. století během vlastnictví spálenopoříčského panství rodem pánů ze Švamberka. Můžeme zde najít několik původních roubených domů. Hořehledy jsou rodištěm významných malířů Josefů Hodků - otce a syna.
Hořehledy

Hořice je malá osada asi 7 km východně od Spáleného Poříčí. Ve staročeštině znamená slovo hořice malou horu, takže již název napovídá polohu obce na samém okraji Brdských lesů na úpatí Staré Hory (665 m n. m.). Pověst praví, že v její blízkosti se odehrála za husitských dob šarvátka Žižkových vojsk. Skutečností je, že se na místě našlo množství podkov zvláštního tvaru a památka na tuto událost zůstala ve jméně blízkého potoka Bojůvka nebo Bojovka.
Hořice

Osada Hvížďalka se nachází 1,5 km východně od centra Spáleného Poříčí, pod hrází stejnojmenného rybníka. Naučná stezka k ní vede podél a proti proudu říčky Bradavy.
Rybník byl pravděpodobně vybudován v 16. století, přesný datum však není znám. Původní rozloha rybníka byla více než 10 ha, ale vlivem zarůstání rákosem se dnes zmenšil na 6,5 ha. Za bezpečnostním přelivem tvoří potok peřeje a vodopád končící v jezírku. Odtud voda pokračuje regulovanou Bradavou do Úslavy. Na severní straně pod hrází bývala pila a kdysi i mlýn.
Hvížďalka

Karlov je hospodářský dvůr a osada na hřebeni nad Spáleným Poříčím. Nese jméno po svém zakladateli Karlovi Josefovi hraběti des Fours z poloviny 18. století.
Říká se, že Karlov se má jmenovat Katov, poněvadž v těch místech prý stávala šibenice. Historická skutečnost je, že Poříčí před třicetiletou válkou i ještě po ní mívalo hrdelní právo. Je tedy možné, že se zde skutečně popravy konaly. Vyvýšená poloha místa tomu nasvědčuje.
Karlov

Lipnice je jedna z posledních středověkých okrouhlic ve střední Evropě. Vznikla pravděpodobně ve 14. století na kruhovém půdorysu. Jméno Lipnice patrně pochází od lip, které hojně rostly v okolí, nebo může být také odvozeno od běžné traviny lipnice, protože okolo vsi byly vždy rozsáhlé louky. V r. 2006 zde byla zbudována moderní kaplička. Na konci 19. století byla v Lipnici zřízena zastávka na železniční trati Rokycany - Nezvěstice, což přineslo další rozšíření obce.
Lipnice

Jméno obce Lučiště je odvozeno pravděpodobně od rozsáhlých luk, které vesnici obklopovaly. Její založení spadá do 14. století. Obyvatelé se věnovali uhlířství. Podle pověsti má být v lese směrem k Mešnu, v místě zvaném Na Zarubínech, uložen poklad – 12 zlatých soch andělů ze zničeného kláštera, který v těch místech stával.
Lučiště

Struhaře jsou vesnice na návrší nad údolím Jiříkovského potoka asi 4 km od Spáleného Poříčí. Vznikla ve 2. polovině 14. století. Název vesnice patrně souvisí s povoláním struhařů, strhařů čili lidí opracovávajících dřevo ořezáváním nebo strouháním. Na návsi stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého. Na domě č. 40 je umístěna pamětní deska generála Václava Šáry.
Struhaře

Neobvyklé jméno vesnice Těnovice je odvozeno od vlastního jména Těň. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z doby gotické, z níž se v původní podobě zachoval presbytář. R. 1780 byl na zdi věže vymalován obraz Nanebevzetí Panny Marie a pod ním zřízeny sluneční hodiny, aby se dle nich mohly věžní hodiny seřizovat. Přízemí kostelní věže je otevřeno na způsob předsíně Na fasádě kostela jsou 2 fresky, zhotovené akad. malířek Josefem Hodkem mladším.
Těnovice

Vlkov je drobná osada, ležící na mírném svahu nad říčkou Bradavou. První písemná zpráva pochází ze 14. století. Během husitských válek ves zpustla a zanikla. Později zde vznikl panský dvůr, ovčín a mlýn, později i hamr na prutové železo. Okolo dvora postupně vyrostla nové domy.
Vlkov

Záluží je malá vesnice položená na svahu mělkého údolí severovýchodně od Spáleného Poříčí. Původ vsi je možné hledat na poč. 14. stol. Byla to chudá osada se dřevěnými domky, mezi kterými nebyla žádná velká usedlost. V 18. stol. se ve vsi usadili Židé a mezi Zálužím a Lučišti byl pro ně založen hřbitov, do dnešních dob nám jej připomínají pomístní názvy U židovského krchova nebo Na krchůvku.
Záluží

Elektronická databáze byla aktualizována 8.1.2016Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace