Dobré dopoledne, je úterý 16.10.2018, 9:31. Dnes má svátek Havel, zítra Hedvika.
Detail

Informace ke svatebním obřadům ve Spáleném Poříčí

2014-11-26 11:07:44 | Město Spálené Poříčí ©

Vážení snoubenci, těší nás, že uvažujete o uzavření sňatku v našem krásném městečku Spálené Poříčí.

Foto

Foto: obec ©

Městský úřad Spálené Poříčí má stanoveny oddací dny na sobotu a neděli od 10. do 17. hodin v obřadní místnosti ve Spáleném Poříčí, náměstí Svobody čp. 137. Sňatek uzavřený v tyto dny a na tomto místě je pro občany s trvalým pobytem na území ČR bez jakéhokoli poplatku.Svatbu lze též uzavřít v prostředí romantického zámku. Zde jsou pro svatby vyhrazeny 1. a 3. víkendy v měsíci. Sňatek lze po dohodě s matrikářkou uzavřít také v jiný den. Jelikož je sňatek na zámku chápán jako sňatek na jiném vhodném místě než je stanovená obřadní místnost, je stanoven správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Poplatek za pronájem zámku pro konání svatebních obřadů je stanoven ve výši 3.000,- Kč v případě, že snoubenci nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí. Pro snoubence, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí je poplatek snížen na 2.000,- Kč.Od jara 2015 lze uzavřít netradiční svatbu také ve špejcharu Ve Dvoře. Snoubenci si mohou zvolit prostory v přízemí u expozice historické zemědělské techniky, v 1. patře u expozice zaměřené na život a přírodu v Podbrdsku či v 2. patře, které je celé věnováno expozici kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty (jediné v ČR).

V případě svatebního obřadu ve špejcharu se hradí opět správní poplatek za povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě 1000,- Kč. Pronájem špejcharu Ve Dvoře pro konání svatebních obřadů je stanoven ve výši 2.000,- Kč pro snoubence, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí. Pro snoubence, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí je poplatek snížen na 1.000,- Kč.Svatební obřad je možné konat také v jiný den a na kterémkoli místě v matričním obvodu Spálené Poříčí (např. na zahradě rodinného domu, u rybníka,…), které svou důstojností bude pro takovouto událost vhodné. Posouzení, zda je takovéto místo vhodné, pak leží na matričním úřadu.Postup před uzavřením manželství:

1. domluvit termín sňatku s matrikářkou příslušného matričního úřadu

2. dostavit se na matriku, vyplnit tiskopisy, donést potřebné matriční doklady, domluvit podrobnosti obřadu

3. uhradit poplatkySprávní poplatky:

1. vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo místnost – 1.000,- Kč

2. uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2.000,- Kč

3. uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3.000,- Kč

4. vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – 500,- KčDalší poplatky:

1. svatební obřad na zámku ve Spáleném Poříčí – 2.000,- Kč – snoubenci, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí

2. svatební obřad na zámku ve Spáleném Poříčí – 3.000,- Kč – snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí

3. svatební obřad ve špejcharu Ve Dvoře – 1.000,- Kč - snoubenci, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí

4. svatební obřad ve špejcharu Ve Dvoře – 2.000,- Kč – snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí.Bližší informace Vám poskytneme na MěÚ Spálené Poříčí, odbor správní a sociální, matrika – Kristýna Novotná, tel. 373 036 134, 371 594 636,

e-mail: kristyna.novotna@spaleneporici.cz


Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace