Dobré ráno, je středa 19.12.2018, 8:09. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.
Detail

Informace o místním poplatku ze psů

2015-03-06 10:55:04 | Město Spálené Poříčí ©

Několik informací o poplatkové povinnosti ze psů

Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).


Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit?

Přihlásit psa musí jeho držitel. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Spálené Poříčí a jeho místních částí. Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení. Je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá.


Jaká je lhůta pro přihlášení / odhlášení psa? (vznik a zánik poplatkové povinnosti)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku jak vznik, tak zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti.


Za jak starého psa se poplatek platí?

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.


Jaká je sazba poplatku?

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v rodinném domku v místní části Spálené Poříčí 150 Kč
b) za prvního psa v rodinném domku v ostatních místních částech 100 Kč
c) za prvního psa v bytových domech na území celého města 400 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50%
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu se poplatek zvyšuje o 50 %


Jak se poplatek platí?

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.


Jsou výjimky, kdy se poplatek platit nemusí?

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


Je nutné, aby měl pes evidenční známku?

Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční známkou. Slouží to jednak při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný.


Co když pes stářím nebo nehodou uhyne?

Řada lidí se domnívá, že když přestanou poplatek platit, je to signál, že už psa nevlastní a tím ukončují poplatkovou povinnost. Toto je ovšem velmi nepřesná představa, která má za následek nárůst dluhu v evidenci úřadu.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud pes již nežije, byl předán jinému majiteli nebo majitel změnil trvalý pobyt, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá.
Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace