Dobré ráno, je středa 19.12.2018, 8:10. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.
Historie
777
2016-01-04 15:43:53 | Město Spálené Poříčí ©
Právě tolik let uplynulo v roce 2016 od první písemné zmínky o vsi Poříčí. Celý článek...
Židovské osídlení Spáleného Poříčí
2015-01-19 12:39:52 | Město Spálené Poříčí ©
První židovské rodiny byly povolány vrchností do městečka zřejmě již před rokem 1623, jiné prameny hovoří o tom, že se zde Židé usadili až po třicetileté válce na konci 17. století. Celý článek...
Z historie samosprávy
2011-06-20 06:36:40 | Město Spálené Poříčí ©
Václav Davídek ve své knize Staré časy Spálenopoříčska (vyd. 1992) má obsáhlou kapitolu XII. s názvem Správa vrchnostenská, městská a vesnická. Z ní jsou následující úryvky. Celý článek...
2.světová válka ve Spáleném Poříčí
2011-06-20 06:34:31 | Město Spálené Poříčí ©
Předzvěst války, později nazvané světová, se do našeho města vplížila už v roce 1937. Celý článek...
Z dějin první světové války a období následujícího
2011-06-20 06:32:33 | Město Spálené Poříčí ©
Během následujících let (před první svět. válkou, pozn. aut.) se městečko rozrostlo o čtvrť rodinných domků na protějším svahu potoka a po válce vzniklo malé sídliště nad náměstím, průmysl byl omezen na továrnu na nábytek Jitona. Celý článek...
Z dějin středověku a období následujícího
2011-06-20 06:30:53 | Město Spálené Poříčí ©
Původní tržní vesnice vznikla zřejmě kolonizací pány z Rožmitálu ve 13. stol., výrazný počáteční vliv celého rodu Buziců se tehdy zřejmě uplatňoval v celém regionu. Celý článek...
Z nejstarších dějin
2011-06-20 06:24:18 | Město Spálené Poříčí ©
Nejstarší známé obyvatelstvo v blízkosti pozdějšího Poříčí sídlilo zde v době mladší kamenné v místech pozdějšího královského hrádku Lopaty za Kornaticemi. Celý článek...
 
Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace